Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır. Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir

• İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
• Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
• Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak,
• İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
• Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak,
• İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde
• İşyeri hekimiyle birlikte çalışmak, İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek,
• İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Çalışma Süreleri

•Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
•Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
•Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika

İş Güvenliği Hizmeti

İş Güvenliği Hizmeti Antalya

incele

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Antalya

incele

Sağlık Periyodik Muayeneler

Sağlık Periyodik Muayeneler Antalya

incele

İş Sağlığı Hizmeti

İş Sağlığı Hizmeti Antalya

incele

Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi Antalya

incele

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı Antalya

incele

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti Antalya

incele

Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı Antalya

incele

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu Antalya

incele