Falez Osgb Antalya

İş Güvenliği Hizmeti

FALEZ OSGB; bünyesinde bulundurduğu deneyimli İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonelleriyle, işyerlerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde belirlediği çözüm önerileriyle işverenlerin yasal yükümlülükler hakkında bilgilenmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının en aza indirilmesi, güvenli bir çalışma ortamının tahsis edilmesi konularında etkin rol oynamaktadır.

FALEZ OSGB bünyesinde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlediği kanun ve yönetmelikler çerçevesinde görev yapar.

FALEZ OSGB tarafından firmanız için görevlendirilen iş güvenliği uzmanları;

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Eğitim Planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Risk Değerlendirmesi yapmak
 • Acil Durum Planı hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak

Çalışma Süreleri

Çok Tehlikeli Sınıfta Çalışan Başına 40 Dk. / Tehlikeli Sınıfta Çalışan Başına 20 Dk. / Az Tehlikeli Sınıfta Çalışan Başına 10 Dk.

İş Güvenliği Hizmeti

İş Güvenliği Hizmeti Antalya

incele

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Antalya

incele

Sağlık Periyodik Muayeneler

Sağlık Periyodik Muayeneler Antalya

incele

İş Sağlığı Hizmeti

İş Sağlığı Hizmeti Antalya

incele

Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi Antalya

incele

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı Antalya

incele

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti Antalya

incele

Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı Antalya

incele

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu Antalya

incele