Falez Osgb

FALEZ ANTALYA OSGB; Antalya ve Antalya’ya il sınırı olan illerde, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermek üzere kurulmuş olan ve bu doğrultuda bünyesinde sertifikalı A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, Sağlık Personelleri ile iş Güvenliği kültürünün yerleşmesi, bilincin oluşması, kalıcı davranış değişiklerinin kazandırılması, yasal mevzuatlara uygunluk ve iş kazalarını önlemeye yönelik, Çalışma bakanlığınca yetkilendirilmiş bir Antalya (OSGB) Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’dir.

Antalya

Falez Osgb

FALEZ OSGB(ANTALYA OSGB) olarak; Kurulduğumuz günden beri önceliğimiz iş sağlığı ve güvenliğini yasal bir zorunluluk olmaktan çıkarıp bir yaşam tarzı haline getirerek, ülkemizin çağ atlamasına bir katkıda bulunmaktır.

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının sıfıra indirildiği, insan odaklı bir toplumun birer üyesi olmak en büyük arzumuzdur.

Falez Osgb